คือว่า ผมลง windown แล้วลง Driver Lan ของเครื่องตามไปแล้ว ทำไมมันขึ้น Unplugged ล่ะครับ ในขณะที่ ถ้าใช้ Driver ที่มากับ windown จะ connect แต่พอลง Driver Lan ของเครื่องทับลงไปกลับใช้ไม่ได้ เป็นเพราะอะไรครับ