สมาชิกท่านใดทราบไหมว่า Link www.sarnfun.net นี่ถูกปิดหรือไง หรือเปลี่อนชื่อเวปไปแล้ว
สมาชิกทราบไหมช่วยบอกหน่อย