ขาย Asus A8JP18DSM80TD 30000 บาทครับ
CPU C2D T5600
Ram 1GB
HD 80GB
VGA ATI X1700

โทร 0897051424