อยากจะรบกวนผู้ที่รู้ซักนิด ครับ พอดีจะซื้อ NoteBook Compaq แต่ติดที่ว่าสเปคมันบอกว่า VGA เป็น Nvidia g72M-z เลยอยากจะรู้ว่า VGA ตัวนี้ดีไหมแชร์แรมไหมหรือว่าเป็น Onboard หรือ ว่าเป็น VGa แยก และดีกว่า หรือด้อยกว่า Geforce Go 7200 ไหมด้วยเหตุผลอย่างไร