เล่นมาถึง Campaign 5. Mission 1(Keep the border) ครับหาทางไปต่อไม่ได้ซักที ใครเล่นผ่านแล้ว รบกวนบอกทีนะครับ.....