เห็นคนขายบอกว่า RTMเป็นตัวเต็ม ออกเมือปลายปีที่แล้วOEMใหม่กว่า