บังเอิญเผลอลบโปรแกรม system restore ไปครับจะทำอย่างไรได้บ้างครับ