o/c ใน bios กะ o/c ใน windows โดยที่ใช้ software ของ asus ที่ให้มากะเมนบอร์ดอันไหนมันดีกว่ากันครับ