เพิ่มท่อ X800 12to16 ทำอย่างไร ผมเปิดดูใน Rivatuner ใน Graphic subsystem diagonostic report ก็ไม่เห็นมีและผมก็ไม่รู้วิธีที่จะโหลด script ตัวไหนมาใช้ด้วย ชว่ยสอนทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ