เอาตั้งกะแรกยันสุดท้ายเลยนะแบบไม่คล๊อกกับคล๊อกนะขอบคุณมาก