เปิดทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไร จู่คอมก็ดัง "ตึด" เจอเจ้าworm A0017774.exe ลบทิ้งแล้ว แต่พอเปิดเครือ่งทิ้งไว้มันก็ดันขึ้นมาอีก
แก้ยังไงดีครับนี้