เนื่องด้วย เพื่อน ๆ ในหาดใหญ่ มีมากมายเหมือนกัน ทางผมพี่ ๆและเพื่อน ๆ มีประมาณ 10 กว่าคนได้ มีอารมณ์อยากพบปะสังสรรค์กันครับ

http://forums.overclockzone.com/foru...ad.php?t=70873