ได้ Atom มาใหม่ แต่ทำ Sye ไม่ผ่าน จะดึง Contacts จาก Outlook ไม่ผ่าน และ Mail
ต้อง Set อะไรให้ตรงกัน บ้างครับ ดูจากตรงได้ เครื่องฟ้อง ให้ ใส่ Sever Addresses ซึ่งไม่รู้ว่าหาจากตรงไหนครับ แตกลง Program ได้ปกติ

ขอบคุณครับ