เมื่อวานตอนเย็นผมต้องการที่จะต่อ ฮาดดิส เพิ่มอีกตัวหนึง ต้องการเพิ่มการเก็บข้อมุลครับแต่เหตุการไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น คือพอต่อเสร็จก็เปิดเครื่อง มันเกิดประกายไฟออกจากฮาดดิส มีกลิ่นแปลก ๆ เป็นไปได้ใหมครับว่า ps จ่ายไฟเกินกระแส คือเจ้าปลั๊กตัวนี้ผมเคยต่อกับพัดลมระบายอากาศมาแล้วครั้งหนึงแต่มันทำให้พัดลมระบายอากาศเกิดเสียงดังมากจนต้องใช้ตัวอื่นแทนครับ ช่วยหน่อย