รบกวนถามเกี่ยวกับการลบ Recovery partition ในเครื่อง vaio c23s เราสามารถทำได้หรือเปล่าครับ แล้วถ้าเราฟอร์แมตเครื่องข้อมูลหายจากการทำ Recovery เราสามากู้ข้อมูลได้หรือเปล่าครับ ตอนทำไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ครับ