ช่วยแนะนำ TV TUNNER หน่อย แบบกล่อง จะเอามาต่อกับ NOTEBOOK งบอยู่ที่ 2,000 บาท
เอาแบบบันทึกรายการ TV ได้