อ่านเจอมาสุดยอดต้องบอกต่อ ตาม Link
http://forums.overclockzone.com/foru...ad.php?t=64584