overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 19 of 19
 1. #1
  ช่วยด้วยคร๊าฟฟฟฟฟ
  Guest

  Unhappy คำถามความรู้คอมพิวเตอร์ทั่วไปใครรู้ช่วยที

  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  1. ขั้วต่อเมาส์ (ชนิดกลม) ใช้สัญลักษณ์สีใด
  2. จากรูป เป็นขั้วต่อแบบใด
  3. จากรูป เป็นสัญลักษณ์ของอะไร
  4. “Pentium 4” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด
  5. “Athlon XP” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด
  6. AGP Slot เป็นช่องใส่อุปกรณ์ใด
  7. กลอง Digital มีซูม 2 แบบ คืออะไร
  8. Wi-Fi ในอาคารต่างๆ ที่มีจุดให้บริการ เราเรียกจุดให้บริการนั้นว่าอะไร
  9. BlueTooth คิดค้นโดยบริษัทใด
  10. ระยะ***งระหว่าง Pixel เรียกว่าอะไร
  11. โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ข้อความบนเว็บได้ คือโปรแกรมใด
  12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ต้องการกดเพื่อ Help
  13. ไฟล์สกุล .txt เป็นไฟล์ข้อมูลประเภทใด
  14. รูปนกเพนกวิน เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการใด
  15. ข้อมูล 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับกี่บิต
  16. ระบบปฏิบัติการใดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร (ติดตั้งฟรี)
  17. Windows XP เวอร์ชั่นล่าสุด
  18. ระบบภาพสี RGB ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง
  19. Firewall ทําหน้าที่ใดในระบบเครือข่าย
  20. รูปภาพที่นิยมแทรกในงานเอกสารจะเป็นรูปที่มีนามสกุล (File Format) อะไร
  21. โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่ใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล
  22. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเรียกว่าอะไร
  23. BlueTooth เป็นการสื่อสารแบบใด
  24. จุดบนจอภาพ LCD ที่เสีย เรียกว่าอะไร
  25. เทคโนโลยีที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คืออะไร
  26. คีย์ลัดที่ใช้ปิดหน้าต่างใน Windows ที่ต้องกดร่วมกับAlt คือปุ่มใด
  27. คําสั่ง Undo ทําหน้าที่อะไร
  28. Combo Driver มีหน้าที่ทํางานอะไรได้บ้าง
  29. ตัวอักษร “F” จากปุ่ม F1-F12 มีความหมายว่าอย่างไร
  30. Firewire IEEE 1394 มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่าไร
  31. ไฟล์รูปภาพที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต สามารถแสดงรายละเอียดได้กี่สี
  32. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์
  33. Modem ส่งผ่านข้อมูลด้วยสื่อใด
  34. ระบบปฏิบัติการที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เรียกว่าอะไร
  35. System Analyst (SA) ทําหน้าที่อะไร
  36. ปุ่ม Ctrl และ Esc เป็นการเรียก Function ใดในระบบปฏิบัติการ Windows
  37. หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร
  38. ADSL ส่งข้อมูลโดยใช้สื่อใด
  39. E-Mail ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในภาษาไทย เรียกว่าอะไร
  40. DNS ทําหน้าที่อะไรในระบบอินเทอร์เน็ต
  41. ยกตัวอย่างโปรแกรม Anti-Virus มา 3 ตัว
  42. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เรียกว่าอะไร
  43. โปรแกรม Pladao Office ประกอบด้วยโปรแกรมย้อยใดบ้าง
  44. Freeware คืออะไร
  45. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เรียกว่าอะไร
  46. FAQs ที่อยูบนเว็บไซต์คืออะไร
  47. ATX Form Factor เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์
  48. โปรแกรม Winzip ทําหน้าที่อะไร
  49. File System ของ Windows XP
  50. ข้อจํากัดของ IrDA คืออะไร
  51. G2C คือการให้บริการในรูปแบบใด
  52. การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร
  53. มาตรฐานของ Wi-Fi Communication คือมาตรฐานใด
  54. Wi-Fi เป็นการบริการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด
  55. Disk Defragmenter คืออะไร
  56. Software ที่แจกให้ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ เรามักเรียก Software ประเภทนี้ว่าอะไร
  57. Paperless Meeting คืออะไร
  58. Software แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
  59. Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
  60. การแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆ ไดร์ฟ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ คือการทําอะไร
  61. การพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดรหัสต้นแบบ เพื่อให้นักพัฒนาผู้อื่นสามารถนําไปพัฒนาต่อได้
  เป็นหลักการของ Software ประเภทใด
  62. โปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงการทํางานของ
  โปรแกรมหลักให้ดีขึ้น เรียกว่าอะไร
  63. TK Park คืออะไร อยู่ที่ไหน
  64. จงหาค่า A จาก Code ต่อไปนี้
  A := 10;
  B := 20;
  A := A+B;
  A: = A*(B+10-A);
  65. คา 26 ในระบบฐานสิบ มีค่าเท่าใด ในระบบเลขฐานสอง
  66. เงื่อนไขของคําสั่ง Do-While โปรแกรมจะทํางานใน Loop อย่างน้อยกี่ครั้ง
  67. ผู้เรียนจะติดต่อผู้สอนในระบบ Virtual Classroom ได้โดยทางใดบ้าง
  68. Virtual Classroom ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
  69. “1 Sector” มีความจุข้อมูลเท่ากับกี่ไบต์
  70. Homepage คืออะไร
  71. จงบอกชื่อ Search Engine มา 3 เว็บไซต์
  72. Website คืออะไร
  73. โปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร
  74. ข้อดีของ Flash Memory
  75. ระบบปฏิบัติการใดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ใกล้เคียง PDA
  76. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง คือระบบเครือข่ายแบบใด
  77. กฎหมายไอทีฉบับแรกที่มีการบังคับใช้ คือกฎหมายใด
  78. Streaming Media จะใช้ไฟล์ข้อมูลประเภทใด
  79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS
  80. หลักปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่าน (Password) มีข้อความปฏิบัติอย่างไร
  81. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Palm
  82. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Pocket PC
  83. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง PDA สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง
  84. อุปกรณ์ Input ที่เขียนผ่านทางจอภาพของ PDA ที่มีรูปร่างคล้ายปากกา เรียกว่าอะไร
  85. Port แบบ USB มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด
  86. USB 2.0 มีอัตราส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด
  87. Port USB สามารถต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่ตัว
  88. วิธีการเก็บภาพหน้าจอในขณะนั้น ทําอย่างไร
  89. ระบบปฏิบัติการ Windows มีฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บค่า Configuration ทั้ง Software และHardware โดยจะเก็บไว้ที่ใด
  90. การกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจุดเด่นของการจัดการระบบไฟล์แบบใด

 2. #2
  OverclockZone Member indytrade's Avatar
  Join Date
  12 May 2007
  Location
  กรุงเทพมหานคร

  Default

  ไม่้เห็นมีรูปเลย ..

  เอามาจากไหนครับ ขอดูหน่อย

 3. #3
  OverclockZone Member Freekickgundam's Avatar
  Join Date
  17 Sep 2006
  Location
  ที่ว่างในใจเธอ

  Default

  นึกถึงตอนกิ๊กเก่ามาให้ช่วยติววิชาคอมพื้นฐานก่อนสอบเลย

 4. #4
  OverclockZone Member dears's Avatar
  Join Date
  6 Nov 2006
  Location
  Royal Thai Army

  Default

  ข้อสอบยาวเหยียดเลยแฮะ....

 5. #5
  OverclockZone Member นายบุ๊ง's Avatar
  Join Date
  2 May 2007

  Default

  1เขียว
  2.ps/2
  4.intel
  5.amd
  6.การ์ดจอ
  7.ซูมเลนส์/ซูมดิจิตอล
  8.hotspot
  9.หลายๆบริษัท erricson nokia ....
  10.dot
  11.Acrobat
  12.F1
  13.ข้อความ
  14.ลินุกซ์
  15.8 บิต
  16.ลินุกซ์
  17.XP SP2 เดาเอานะ
  18.แดง เขียว น้ำเงิน
  19.ระบบป้องกัน
  20.jpg
  21.access
  22.bug
  23.ไร้สาย
  24.dead pixel
  25.gprs/edge/wi-fi
  26.esc
  27.ย้อนกลับการกระทำที่แล้ว
  28.อ่าน cd/cd-rw dvd เขียน cd/cd-rw
  29.function
  30.ไม่รุ
  31.ไม่รุ
  32.บิท
  33.ไม่รุ
  34.ไม่รุ
  35.ไม่รุ
  36.start
  37.IMEI
  38.Digital
  39.จดหมายอิเล็กโทรนิก
  40.ไม่รุ
  41.Nod32 Mcafee norton
  42.Mutil-Tasking
  43.ไม่เคยใช้ แต่คงเหมือน office
  44.โปรแกรมที่สามารถใช้ฟรี ไม่ต้องเสียเงิน
  45.ไม่รุ
  46.วิธีการใช้
  47.เคส
  48.ย่อขนาดไฟล์
  49.งง คำถาม
  50.อุปกรณ์สองชิ้นต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
  51.ไม่รุ
  52.E-learning
  53.ไม่รุอ่า
  54.ไร้สาย
  55.โปรแกรมจัดเรียงไฟล์ใน hdd
  56.Shareware
  57.การประชุมโดยไม่ใช้กระดาษ อิอิ
  58.ไม่รุโว้ย
  59.เข้าวินโดส์แบบฉุกเฉินที่สุด เหอๆ
  60.แบ่ง patition
  61.open source
  62.patch
  63.ประเทศไทยแน่นอน คงไม่เอาไว้นอน
  64.0
  65.ไม่รุ อยากรุไปเปิดเลข ม.1 แล้วจะ get เอง
  66.ไม่รุ กี่ครั้งก็ชั่งมัน เวียนหัวเมื่อไรมันก็เลิกเอแหละ
  67.internet มั้ง
  68.อินเตอร์เน็ต
  69.เหอๆ
  70.หน้าแรกของเว็บไซต์
  71.google yahoo ไม่รุ
  72.เว็บไซต์คือการเอา webpage หลายๆอันมารวมกัน
  73.wap
  74.ถึก
  75.ซิมเบียน window mobile
  76.ไม่รุ
  77.ไม่รุ
  78.ไม่รุ
  79.สำรองไฟฟ้า ป้องกันไฟกระชาก
  80.ทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นเข้าไปในสิ่งที่ตั้งรหัสไม่ได้
  81.Palm OS
  82.Window mobile
  83.Touch screen ปุ่มต่างๆ
  84.สตายรัส <<เขียนไม่เป้นอ่า
  85.ใช้สาย
  87.ไม่รุ
  88.ใช้โปรแกรมหรือไม่ก้กเ prtscrn บน keyboard
  89.HDD
  90.NTFS

  กว่าจะตอบเสร็จ เหอๆ
  ยาวๆๆ

 6. #6
  OverclockZone Member ohm27's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006
  Location
  บึงกุ่ม ถนนเสรีไทย

  Default

  โหความพยายามสูงจริง ยกนอ้วโป้งให้เลย อิอิ

 7. #7
  Spec manager wikorn's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006
  Location
  FB:wikorncom thailand www.wikorncom.com

  Default

  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  1. ขั้วต่อเมาส์ (ชนิดกลม) ใช้สัญลักษณ์สีใด ม่วงช้ำเลือดช้ำหนอง
  2. จากรูป เป็นขั้วต่อแบบใด ไม่รู้ไม่เห็นรูป
  3. จากรูป เป็นสัญลักษณ์ของอะไร ก็ไม่รู้ ไม่เห็นรูป
  4. “Pentium 4” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด AMD
  5. “Athlon XP” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด INTEL
  6. AGP Slot เป็นช่องใส่อุปกรณ์ใด VGA มั้ง
  7. กลอง Digital มีซูม 2 แบบ คืออะไร OPTICAL DIGITAL ซูมใต้กระโปง
  8. Wi-Fi ในอาคารต่างๆ ที่มีจุดให้บริการ เราเรียกจุดให้บริการนั้นว่าอะไร เค้าเตอร์เซอร์วิท
  9. BlueTooth คิดค้นโดยบริษัทใด ไม่รู้
  10. ระยะ***งระหว่าง Pixel เรียกว่าอะไร จำไม่ได้แล้ว
  11. โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ข้อความบนเว็บได้ คือโปรแกรมใด อันนี้ก็ไม่รู้
  12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ต้องการกดเพื่อ Help อันนี้ไม่เคยใช้ครับ เพราะไม่ต้องช่วย
  13. ไฟล์สกุล .txt เป็นไฟล์ข้อมูลประเภทใด ไม่แน่ในไม่เก่งด้านนี้
  14. รูปนกเพนกวิน เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการใด ลีนุก
  15. ข้อมูล 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับกี่บิต เอาตามแบบเรียน หรือตาม OS มองเห็นละครับ
  16. ระบบปฏิบัติการใดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร (ติดตั้งฟรี) ไม่รู้ครับ ไม่เคยซื้อ ส่งสัย XP มั้ง
  17. Windows XP เวอร์ชั่นล่าสุด ไม่รู้กลัวตอบไปแล้ว มันออกมาวันนี้เลยเดี่ยวไม่ล่าสุดจริงๆ
  18. ระบบภาพสี RGB ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง ชื้อก็บอกอยู่แล้วครับ ม่วง ม่วงแก้ ม่วงเข้ม
  19. Firewall ทําหน้าที่ใดในระบบเครือข่าย ป้องกันต่างๆที่เราสั้งให้ป้องกัน
  20. รูปภาพที่นิยมแทรกในงานเอกสารจะเป็นรูปที่มีนามสกุล (File Format) อะไร ไม่รู้ครับ ผมใช้หลายรูปหลายนามสกุลครับ
  21. โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่ใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล ไม่เคยใช้เลยครับ
  22. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเรียกว่าอะไร บัค
  23. BlueTooth เป็นการสื่อสารแบบใด จะให้ตอบแบบใหนครับ
  24. จุดบนจอภาพ LCD ที่เสีย เรียกว่าอะไร พิคเซล
  25. เทคโนโลยีที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คืออะไร ไม่มีใช้อะครับ
  26. คีย์ลัดที่ใช้ปิดหน้าต่างใน Windows ที่ต้องกดร่วมกับAlt คือปุ่มใด F4
  27. คําสั่ง Undo ทําหน้าที่อะไร คืนความหลังอันแสนหวาน
  28. Combo Driver มีหน้าที่ทํางานอะไรได้บ้าง อ่านDVD เขียน CDโป้
  29. ตัวอักษร “F” จากปุ่ม F1-F12 มีความหมายว่าอย่างไร ไม่รู้เลย
  30. Firewire IEEE 1394 มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่าไร ไม่รู้จำไม่ได้
  31. ไฟล์รูปภาพที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต สามารถแสดงรายละเอียดได้กี่สี ก็ไม่รุ้อีก
  32. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์ บิต มั้ง
  33. Modem ส่งผ่านข้อมูลด้วยสื่อใด ไม่รู้จะตอบไง
  34. ระบบปฏิบัติการที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เรียกว่าอะไร ก็ไม่รู้อีก
  35. System Analyst (SA) ทําหน้าที่อะไร แปลตามตัว วิเคราะระบบ
  36. ปุ่ม Ctrl และ Esc เป็นการเรียก Function ใดในระบบปฏิบัติการ Windows ลองกดดูครับ
  37. หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร ไม่รู้ครับ
  38. ADSL ส่งข้อมูลโดยใช้สื่อใด ไม่รู้อีกแล้ว
  39. E-Mail ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในภาษาไทย เรียกว่าอะไร จดหมาย อิเล็คทรอนิค ที่บ้านเรียก อีแมว
  40. DNS ทําหน้าที่อะไรในระบบอินเทอร์เน็ต ไม่รู้ ใช้เป็นอย่างเดียว
  41. ยกตัวอย่างโปรแกรม Anti-Virus มา 3 ตัว อิอิ
  42. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เรียกว่าอะไร คอมแสนรู้
  43. โปรแกรม Pladao Office ประกอบด้วยโปรแกรมย้อยใดบ้าง ไม่เคยใช้
  ที่เหลือพิมพ์ไม่ใหวแล้ว
  44. Freeware คืออะไร
  45. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เรียกว่าอะไร
  46. FAQs ที่อยูบนเว็บไซต์คืออะไร
  47. ATX Form Factor เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์
  48. โปรแกรม Winzip ทําหน้าที่อะไร
  49. File System ของ Windows XP
  50. ข้อจํากัดของ IrDA คืออะไร
  51. G2C คือการให้บริการในรูปแบบใด
  52. การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร
  53. มาตรฐานของ Wi-Fi Communication คือมาตรฐานใด
  54. Wi-Fi เป็นการบริการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด
  55. Disk Defragmenter คืออะไร
  56. Software ที่แจกให้ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ เรามักเรียก Software ประเภทนี้ว่าอะไร
  57. Paperless Meeting คืออะไร
  58. Software แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
  59. Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
  60. การแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆ ไดร์ฟ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ คือการทําอะไร
  61. การพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดรหัสต้นแบบ เพื่อให้นักพัฒนาผู้อื่นสามารถนําไปพัฒนาต่อได้
  เป็นหลักการของ Software ประเภทใด
  62. โปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงการทํางานของ
  โปรแกรมหลักให้ดีขึ้น เรียกว่าอะไร
  63. TK Park คืออะไร อยู่ที่ไหน
  64. จงหาค่า A จาก Code ต่อไปนี้
  A := 10;
  B := 20;
  A := A+B;
  A: = A*(B+10-A);
  65. คา 26 ในระบบฐานสิบ มีค่าเท่าใด ในระบบเลขฐานสอง
  66. เงื่อนไขของคําสั่ง Do-While โปรแกรมจะทํางานใน Loop อย่างน้อยกี่ครั้ง
  67. ผู้เรียนจะติดต่อผู้สอนในระบบ Virtual Classroom ได้โดยทางใดบ้าง
  68. Virtual Classroom ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
  69. “1 Sector” มีความจุข้อมูลเท่ากับกี่ไบต์
  70. Homepage คืออะไร
  71. จงบอกชื่อ Search Engine มา 3 เว็บไซต์
  72. Website คืออะไร
  73. โปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร
  74. ข้อดีของ Flash Memory
  75. ระบบปฏิบัติการใดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ใกล้เคียง PDA
  76. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง คือระบบเครือข่ายแบบใด
  77. กฎหมายไอทีฉบับแรกที่มีการบังคับใช้ คือกฎหมายใด
  78. Streaming Media จะใช้ไฟล์ข้อมูลประเภทใด
  79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS
  80. หลักปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่าน (Password) มีข้อความปฏิบัติอย่างไร
  81. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Palm
  82. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Pocket PC
  83. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง PDA สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง
  84. อุปกรณ์ Input ที่เขียนผ่านทางจอภาพของ PDA ที่มีรูปร่างคล้ายปากกา เรียกว่าอะไร
  85. Port แบบ USB มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด
  86. USB 2.0 มีอัตราส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด
  87. Port USB สามารถต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่ตัว
  88. วิธีการเก็บภาพหน้าจอในขณะนั้น ทําอย่างไร
  89. ระบบปฏิบัติการ Windows มีฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บค่า Configuration ทั้ง Software และHardware โดยจะเก็บไว้ที่ใด
  90. การกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจุดเด่นของการจัดการระบบไฟล์แบบใด

 8. #8
  เมพขิงๆ Mania ! TWK.'s Avatar
  Join Date
  5 Dec 2006
  Location
  ค่ายสุรนารี (โคราช) 21-1 /02/2562

  Default

  --"

 9. #9
  OverclockZone Member dears's Avatar
  Join Date
  6 Nov 2006
  Location
  Royal Thai Army

  Default


  พี่ท่านหมดความพยายามซะแว้ว

 10. #10
  OverclockZone Member Poomsan's Avatar
  Join Date
  25 Feb 2007
  Location
  computer&Internet

  Default

  ความพยาพยามหมด กลางทาง เอิ๊กส์ๆ ถามมาได้

 11. #11
  OverclockZone Member Sensaura's Avatar
  Join Date
  23 Feb 2007
  Location
  Lothlorien

  Default

  คำตอบเป็นสีม่วงเชียว

 12. #12
  OverclockZone Member นายบุ๊ง's Avatar
  Join Date
  2 May 2007

  Default

  ตอนผมตอบ แทบอยากจะฆ่าคนถามอะคับ
  ถามเยอะจริงๆ

 13. #13
  OverclockZone Member
  Join Date
  8 Feb 2007

  Default

  ต่อจากคุณ wikorn เลยละกันอาจจะเสียมารยาทหน่อยต้องขออภัยล่วงหน้า คงไม่ว่ากันนะครับ

  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  1. ขั้วต่อเมาส์ (ชนิดกลม) ใช้สัญลักษณ์สีใด ม่วงช้ำเลือดช้ำหนอง<<แก้เป็นสีเขียวนะครับ สีม่วงคีย์บอร์ด
  2. จากรูป เป็นขั้วต่อแบบใด ไม่รู้ไม่เห็นรูป
  3. จากรูป เป็นสัญลักษณ์ของอะไร ก็ไม่รู้ ไม่เห็นรูป
  4. “Pentium 4” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด AMD
  5. “Athlon XP” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด INTEL
  6. AGP Slot เป็นช่องใส่อุปกรณ์ใด VGA มั้ง
  7. กลอง Digital มีซูม 2 แบบ คืออะไร OPTICAL DIGITAL ซูมใต้กระโปง
  8. Wi-Fi ในอาคารต่างๆ ที่มีจุดให้บริการ เราเรียกจุดให้บริการนั้นว่าอะไร เค้าเตอร์เซอร์วิท << hotspot
  9. BlueTooth คิดค้นโดยบริษัทใด ไม่รู้<< รู้สึกจะไมโครซอฟ์ท
  10. ระยะ***งระหว่าง Pixel เรียกว่าอะไร จำไม่ได้แล้ว<< dot pitch
  11. โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ข้อความบนเว็บได้ คือโปรแกรมใด อันนี้ก็ไม่รู้<< เป็นคำถามที่แปลกมาก แต่น่าจะต้องตอบว่า internet explorer
  12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ต้องการกดเพื่อ Help อันนี้ไม่เคยใช้ครับ เพราะไม่ต้องช่วย << f1
  13. ไฟล์สกุล .txt เป็นไฟล์ข้อมูลประเภทใด ไม่แน่ในไม่เก่งด้านนี้<< ไฟล์ text
  14. รูปนกเพนกวิน เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการใด ลีนุก
  15. ข้อมูล 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับกี่บิต เอาตามแบบเรียน หรือตาม OS มองเห็นละครับ<< 8bit
  16. ระบบปฏิบัติการใดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร (ติดตั้งฟรี) ไม่รู้ครับ ไม่เคยซื้อ ส่งสัย XP มั้ง<< windows XP starter edition มั้ง
  17. Windows XP เวอร์ชั่นล่าสุด ไม่รู้กลัวตอบไปแล้ว มันออกมาวันนี้เลยเดี่ยวไม่ล่าสุดจริงๆ << sp2 มั้ง แล้วแต่คนถาม
  18. ระบบภาพสี RGB ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง ชื้อก็บอกอยู่แล้วครับ ม่วง ม่วงแก้ ม่วงเข้ม <<อันนี้ไม่กล้าแก้เห็นคุณwikorn แกชอบสีม่วงเป็นพิเศษ
  19. Firewall ทําหน้าที่ใดในระบบเครือข่าย ป้องกันต่างๆที่เราสั้งให้ป้องกัน << ป้องกันผู้บุกรุก ทางระบบเครือข่าย
  20. รูปภาพที่นิยมแทรกในงานเอกสารจะเป็นรูปที่มีนามสกุล (File Format) อะไร ไม่รู้ครับ ผมใช้หลายรูปหลายนามสกุลครับ<< gif jpg
  21. โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่ใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล ไม่เคยใช้เลยครับ<< MS Access
  22. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเรียกว่าอะไร บัค
  23. BlueTooth เป็นการสื่อสารแบบใด จะให้ตอบแบบใหนครับ <<คงอยากให้ตอบว่าไร้สาย
  24. จุดบนจอภาพ LCD ที่เสีย เรียกว่าอะไร พิคเซล <<dead pixel
  25. เทคโนโลยีที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คืออะไร ไม่มีใช้อะครับ << อันนี้ไม่รู้ว่าต้องการคำตอบว่าไรถามกว้างมาก ตอบว่า edge gprs cdma ประมาณนี้
  26. คีย์ลัดที่ใช้ปิดหน้าต่างใน Windows ที่ต้องกดร่วมกับAlt คือปุ่มใด F4
  27. คําสั่ง Undo ทําหน้าที่อะไร คืนความหลังอันแสนหวาน << ย้อนไปก่อนหน้าการกระทำล่าสุด
  28. Combo Driver มีหน้าที่ทํางานอะไรได้บ้าง อ่านDVD เขียน CDโป้ << อ่านDVD เขียน CD
  29. ตัวอักษร “F” จากปุ่ม F1-F12 มีความหมายว่าอย่างไร ไม่รู้เลย << Function
  30. Firewire IEEE 1394 มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่าไร ไม่รู้จำไม่ได้ << 1394a = 400mbit/s ,1394b=800mbit/s
  31. ไฟล์รูปภาพที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต สามารถแสดงรายละเอียดได้กี่สี ก็ไม่รุ้อีก << 2ยกกำลัง8 256สี
  32. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์ บิต มั้ง
  33. Modem ส่งผ่านข้อมูลด้วยสื่อใด ไม่รู้จะตอบไง << ขึ้นอยู่กับว่าเป็นmodemอะไร modem ย่อมาจาก Modulation แปลงไป และDemodulation แปลงกลับ มีปัญญาใช้สื่ออะไรก็ใช้ตามใจเถอะ34. ระบบปฏิบัติการที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เรียกว่าอะไร ก็ไม่รู้อีก << น่าจะ graphic user interface(GUI)
  35. System Analyst (SA) ทําหน้าที่อะไร แปลตามตัว วิเคราะระบบ
  36. ปุ่ม Ctrl และ Esc เป็นการเรียก Function ใดในระบบปฏิบัติการ Windows ลองกดดูครับ
  37. หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร ไม่รู้ครับ<< imei
  38. ADSL ส่งข้อมูลโดยใช้สื่อใด ไม่รู้อีกแล้ว<< หนังสือพิมพ์
  39. E-Mail ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในภาษาไทย เรียกว่าอะไร จดหมาย อิเล็คทรอนิค ที่บ้านเรียก อีแมว
  40. DNS ทําหน้าที่อะไรในระบบอินเทอร์เน็ต ไม่รู้ ใช้เป็นอย่างเดียว<<แปล ชื่อให้เป็น ip
  41. ยกตัวอย่างโปรแกรม Anti-Virus มา 3 ตัว อิอิ
  42. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เรียกว่าอะไร คอมแสนรู้<<ถูกใจคำตอบนี้จัง multitasking
  43. โปรแกรม Pladao Office ประกอบด้วยโปรแกรมย้อยใดบ้าง ไม่เคยใช้
  ที่เหลือพิมพ์ไม่ใหวแล้ว << ย้อยยยยยยย
  โปรแกรมหลักๆ ของปลาดาว ออฟฟิศมีดังนี้
  1. Writer เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Microsoft Word
  2. Calc เป็นโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Microsoft Excel
  3. Impress เป็นโปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Microsoft PowerPoint
  4. Draw เป็นโปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ (Drawing)
  5. Math เป็นโปรแกรมพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ (Equation)
  44. Freeware คืออะไร << ซอฟ์ทแวร์ที่ให้ใช้โดยไม่เสียตัง
  45. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เรียกว่าอะไร << compiler
  46. FAQs ที่อยูบนเว็บไซต์คืออะไร << frequently asked question คำถามที่ถามกันบ่อยขี้เกียจตอบทีละคน เลยเขียนไว้ให้อ่านกันซะก่อนจะได้ไม่ต้องถามไร้สาระ
  47. ATX Form Factor เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ << mainboard และ case
  48. โปรแกรม Winzip ทําหน้าที่อะไร << zipบีบอัดข้อมูล
  49. File System ของ Windows XP <<นี่เป็นคำถามรึเปล่า คงจะถามถึง NTFS มั้ง
  50. ข้อจํากัดของ IrDA คืออะไร << ใช้แสงใช้ได้ในทิศทางตรงกันเท่านั้น ระยะทางใกล้ ความเร็วต่ำ
  51. G2C คือการให้บริการในรูปแบบใด<<(Government to Citizen)แบบภาครัฐสู่ประชาชน
  52. การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร<< e-learning แปลอีกและ
  53. มาตรฐานของ Wi-Fi Communication คือมาตรฐานใด << IEEE802.11g มั้งที่ถามเนี่ย
  54. Wi-Fi เป็นการบริการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด << แบบไร้สาย
  55. Disk Defragmenter คืออะไร << จัดเรียงข้อมูล
  56. Software ที่แจกให้ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ เรามักเรียก Software ประเภทนี้ว่าอะไร<< demo , trial
  57. Paperless Meeting คืออะไร <<คือการประชุมที่ไม่มีกระดาษ แหมข้อนี้แปลอังกฤษเป็นไทยท้าทายที่สุดตั้งแต่ถามมาเลย
  58. Software แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง << แบ่งตาม catagory อะไร แบ่งตามลำดับความเก่า แบ่งตามos แบ่งตามหมวดหมู่การใช้งาน แบ่งตามอะไรได้อีกหลายสิบอย่าง ไอ้คนถามเปิดหนังสือเล่มใหนก็เปิดตามมันละกันจะได้ตอบถูก
  59. Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร << ผมเอาไว้แก้ปัญหาเวลาwindowsเกิดปัญหาbootไม่ขึ้นซึ่งเกิดจาก driver เป็นส่วนใหญ่คนอื่นเอาไว้ทำไรไม่รู้
  60. การแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆ ไดร์ฟ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ คือการทําอะไร<< แบ่งpartition ถามให้แปลอีกและ
  61. การพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดรหัสต้นแบบ เพื่อให้นักพัฒนาผู้อื่นสามารถนําไปพัฒนาต่อได้
  เป็นหลักการของ Software ประเภทใด<< แบบ"เปิดรหัสต้นแบบ"นั่นแหละ ถ้ายังผิดอีกแปลให้ก็ได้ open source ละกัน
  62. โปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงการทํางานของ
  โปรแกรมหลักให้ดีขึ้น เรียกว่าอะไร<<patch มั้งนะ
  63. TK Park คืออะไร อยู่ที่ไหน << ให้คนอื่นมาตอบให้ที
  64. จงหาค่า A จาก Code ต่อไปนี้
  A := 10;
  B := 20;
  A := A+B;
  A: = A*(B+10-A);<<< 0 เป็นคำตอบสุดท้าย
  65. คา 26 ในระบบฐานสิบ มีค่าเท่าใด ในระบบเลขฐานสอง<< 11100 คิดอยู่นานมาก<<แก้เป็น11010ตามคุณ หัวโบราณข้างล่างทำข้อนี้ผิดอ๊ายอาย ข้ออื่นผิดปล่อยมัน
  66. เงื่อนไขของคําสั่ง Do-While โปรแกรมจะทํางานใน Loop อย่างน้อยกี่ครั้ง << 1
  67. ผู้เรียนจะติดต่อผู้สอนในระบบ Virtual Classroom ได้โดยทางใดบ้าง<< virtual classroom ของคนถามคือเจ้าใหนเนี่ย emailน่าจะได้อื่นๆไปหาเอาเอง
  68. Virtual Classroom ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร<<internet น่าจะใช่คำตอบในใจคนถาม
  69. “1 Sector” มีความจุข้อมูลเท่ากับกี่ไบต์<< sector ของอะไรไม่รู้จริงๆ
  70. Homepage คืออะไร << โอว ไม่เคยแปลมาก่อนจริงๆเรียกแต่ homepage
  71. จงบอกชื่อ Search Engine มา 3 เว็บไซต์<< แล้วแต่จะใส่
  72. Website คืออะไร << คือ site ที่มี web แหละตอบไปเลย
  73. โปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร << wap น่าจะถูก
  74. ข้อดีของ Flash Memory << ขนาดเล็ก กินไฟน้อย มั้งแล้วแต่จะคิด
  75. ระบบปฏิบัติการใดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ใกล้เคียง PDA<< symbian แหงๆ
  76. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง คือระบบเครือข่ายแบบใด << ถามอะไรของมันตอบ "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง" ไปมันจะให้ถูกมั้ย
  77. กฎหมายไอทีฉบับแรกที่มีการบังคับใช้ คือกฎหมายใด <<เลิกทาส
  78. Streaming Media จะใช้ไฟล์ข้อมูลประเภทใด << งงคำถามมาก
  79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS<< สำรองไฟ
  80. หลักปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่าน (Password) มีข้อความปฏิบัติอย่างไร<<ถามได้น่าต่อยมาก ตั้งซัก1000หลักจะได้ปลอดภัยเป็นตัวอักษรและตัวเลข
  81. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Palm << palm OS unix
  82. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Pocket PC<< windows mobile ทั้งหลาย
  83. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง PDA สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง << ทางหน้าจอtouch screen ปุ่มกด
  84. อุปกรณ์ Input ที่เขียนผ่านทางจอภาพของ PDA ที่มีรูปร่างคล้ายปากกา เรียกว่าอะไร <<stylus
  85. Port แบบ USB มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด<< plug n play มั้ง ไม่เข้าใจคำถาม
  86. USB 2.0 มีอัตราส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด<<480Mb/s
  87. Port USB สามารถต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่ตัว<<256
  88. วิธีการเก็บภาพหน้าจอในขณะนั้น ทําอย่างไร<< shift+prtScrn
  89. ระบบปฏิบัติการ Windows มีฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บค่า Configuration ทั้ง Software และHardware โดยจะเก็บไว้ที่ใด<< register
  90. การกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจุดเด่นของการจัดการระบบไฟล์แบบใด<< เปิดตำราเอาละกัน จำไม่ได้จริงๆ

  ใครรู้ก็เพิ่มเติมแก้ใขได้นะครับ ว่างๆลองทบทวนดูก็สนุกดี
  Last edited by cdap; 24 Jun 2007 at 22:41:11.

 14. #14
  OverclockZone Member
  Join Date
  8 Feb 2007

  Default

  เขียนมาอ่านยากไปหน่อย ขออภัยอีกรอบ

 15. #15
  OverclockZone Member หัวโบราณ's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006
  Location
  ขั้วโลกเหนือ

  Default

  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป >> พยายามหาได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดสิคับ แล้วถ้าไม่ได้ค่อยมาถาม หรือว่าต้องรอให้คนอื่นป้อนข้าวป้อนน้ำให้
  1. ขั้วต่อเมาส์ (ชนิดกลม) ใช้สัญลักษณ์สีใด >> เขียว
  2. จากรูป เป็นขั้วต่อแบบใด >> ขั้วโลก
  3. จากรูป เป็นสัญลักษณ์ของอะไร >> ไอนั้น
  4. “Pentium 4” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด >> Intel
  5. “Athlon XP” เป็น CPU ที่ผลิตโดยบริษัทใด >> AMD
  6. AGP Slot เป็นช่องใส่อุปกรณ์ใด >> การ์ดจอ
  7. กลอง Digital มีซูม 2 แบบ คืออะไร >> Optical+Digital
  8. Wi-Fi ในอาคารต่างๆ ที่มีจุดให้บริการ เราเรียกจุดให้บริการนั้นว่าอะไร >> WiFi
  9. BlueTooth คิดค้นโดยบริษัทใด >> ericsson intel nokia ibm แล้วก็ค่อยมี microsoft 3com lucent_tech. mororola มาเข้าร่วม
  10. ระยะ***งระหว่าง Pixel เรียกว่าอะไร >> Dot Pitch
  11. โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ข้อความบนเว็บได้ คือโปรแกรมใด >> PDF RTF ฯลฯ
  12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ต้องการกดเพื่อ Help >> ปกติF1
  13. ไฟล์สกุล .txt เป็นไฟล์ข้อมูลประเภทใด >> text
  14. รูปนกเพนกวิน เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการใด >> linux
  15. ข้อมูล 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับกี่บิต >> 8บิต
  16. ระบบปฏิบัติการใดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร (ติดตั้งฟรี)>> ลินุกซ์ กองเต็มห้องคอมเลย
  17. Windows XP เวอร์ชั่นล่าสุด >> XP SP2 ถามแปลกๆ
  18. ระบบภาพสี RGB ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง >> Red Green Blue
  19. Firewall ทําหน้าที่ใดในระบบเครือข่าย >> เป็นด่านตรวจ
  20. รูปภาพที่นิยมแทรกในงานเอกสารจะเป็นรูปที่มีนามสกุล (File Format) อะไร >>jpg
  21. โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่ใช้สําหรับจัดการฐานข้อมูล >> accress
  22. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเรียกว่าอะไร >> bug
  23. BlueTooth เป็นการสื่อสารแบบใด >> ไร้สาย
  24. จุดบนจอภาพ LCD ที่เสีย เรียกว่าอะไร >> จุดเสีย
  25. เทคโนโลยีที่ทําให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คืออะไร >> GPRS EDGE
  26. คีย์ลัดที่ใช้ปิดหน้าต่างใน Windows ที่ต้องกดร่วมกับAlt คือปุ่มใด >> F4
  27. คําสั่ง Undo ทําหน้าที่อะไร >> ยกเลิกคำสั่งก่อนหน้า
  28. Combo Driver มีหน้าที่ทํางานอะไรได้บ้าง >> Combo Driver คืออะไร
  29. ตัวอักษร “F” จากปุ่ม F1-F12 มีความหมายว่าอย่างไร >> เกรดเอ๊ยฟังก์ชัน
  30. Firewire IEEE 1394 มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่าไร >> IEEE 1394a 400Mbps IEEE 1394b 800Mbps
  31. ไฟล์รูปภาพที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต สามารถแสดงรายละเอียดได้กี่สี >> 2^8
  32. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคอมพิวเตอร์ >> บิต
  33. Modem ส่งผ่านข้อมูลด้วยสื่อใด >> สายโทรศัพท์
  34. ระบบปฏิบัติการที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เรียกว่าอะไร >> GUI
  35. System Analyst (SA) ทําหน้าที่อะไร >> แปลเอาดิ
  36. ปุ่ม Ctrl และ Esc เป็นการเรียก Function ใดในระบบปฏิบัติการ Windows >> ลองกดดูเอง
  37. หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร >> Imei
  38. ADSL ส่งข้อมูลโดยใช้สื่อใด >> สายโทรศัพท์
  39. E-Mail ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในภาษาไทย เรียกว่าอะไร >> ไปเปิดเอง
  40. DNS ทําหน้าที่อะไรในระบบอินเทอร์เน็ต >> น่าจะอะไรสักอย่าง
  41. ยกตัวอย่างโปรแกรม Anti-Virus มา 3 ตัว >> a b c
  42. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เรียกว่าอะไร >> Multitread
  43. โปรแกรม Pladao Office ประกอบด้วยโปรแกรมย้อยใดบ้าง >>เหมือนโปรแกรมofficeทั่วๆไป
  44. Freeware คืออะไร >> โปรแกรมฟรี
  45. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เรียกว่าอะไร >> Compiler
  46. FAQs ที่อยูบนเว็บไซต์คืออะไร >> ถามตอบ
  47. ATX Form Factor เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ >> เมนบอร์ด เคส
  48. โปรแกรม Winzip ทําหน้าที่อะไร >> บีบอัดและแตกไฟล์
  49. File System ของ Windows XP >> FAT FAT32 NTFS
  50. ข้อจํากัดของ IrDA คืออะไร >> สิ่งกีดขวาง
  51. G2C คือการให้บริการในรูปแบบใด >>ไม่รุ้
  52. การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร >> e-learing
  53. มาตรฐานของ Wi-Fi Communication คือมาตรฐานใด >> a/b/g/n
  54. Wi-Fi เป็นการบริการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด >> ไร้สาย
  55. Disk Defragmenter คืออะไร >> จัดเรียงข้อมูลในHDD
  56. Software ที่แจกให้ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ เรามักเรียก Software ประเภทนี้ว่าอะไร >> alpha Beta pre-release
  57. Paperless Meeting คืออะไร >> การไม่ใช้กระดาษ
  58. Software แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง >> OS ,Application
  59. Safe Mode ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร >> เข้าไปจัดการแก้ไขเมื่อไม่สามารถเข้าแบบปกติได้
  60. การแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆ ไดร์ฟ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ คือการทําอะไร >> แบ่งพาร์ติชัน
  61. การพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดรหัสต้นแบบ เพื่อให้นักพัฒนาผู้อื่นสามารถนําไปพัฒนาต่อได้
  เป็นหลักการของ Software ประเภทใด >> open source
  62. โปรแกรมขนาดเล็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงการทํางานของ
  โปรแกรมหลักให้ดีขึ้น เรียกว่าอะไร >> debug
  63. TK Park คืออะไร อยู่ที่ไหน >> ไม่รู้อะอยู่บ้านนอก
  64. จงหาค่า A จาก Code ต่อไปนี้
  A := 10;
  B := 20;
  A := A+B;
  A: = A*(B+10-A); >> 0
  65. คา 26 ในระบบฐานสิบ มีค่าเท่าใด ในระบบเลขฐานสอง >> 00011010
  66. เงื่อนไขของคําสั่ง Do-While โปรแกรมจะทํางานใน Loop อย่างน้อยกี่ครั้ง >> 1
  67. ผู้เรียนจะติดต่อผู้สอนในระบบ Virtual Classroom ได้โดยทางใดบ้าง >>มันคือไรอะ
  68. Virtual Classroom ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร >>มันคือไรอะ
  69. “1 Sector” มีความจุข้อมูลเท่ากับกี่ไบต์>> ไม่รู้
  70. Homepage คืออะไร>>โฮมเพจ
  71. จงบอกชื่อ Search Engine มา 3 เว็บไซต์ >> yahoo google live
  72. Website คืออะไร >> เวปไชต์
  73. โปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร >> ไม่รู้
  74. ข้อดีของ Flash Memory >> เร้ว
  75. ระบบปฏิบัติการใดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานที่ใกล้เคียง PDA >> Linux Windows Mobile
  76. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการแบ่งปันทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง คือระบบเครือข่ายแบบใด >> ,ไม่รู้
  77. กฎหมายไอทีฉบับแรกที่มีการบังคับใช้ คือกฎหมายใด >> ไม่รู้
  78. Streaming Media จะใช้ไฟล์ข้อมูลประเภทใด >>broadcast
  79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS >> ไม่มีประโยชน์
  80. หลักปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่าน (Password) มีข้อความปฏิบัติอย่างไร >> อย่าให้คนอื่นรู้
  81. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Palm >> Palm
  82. ระบบปฏิบัติการของ PDA ค่าย Pocket PC >> Windows mobile
  83. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง PDA สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง >>จอสัมผัส คีย์บอร์ด
  84. อุปกรณ์ Input ที่เขียนผ่านทางจอภาพของ PDA ที่มีรูปร่างคล้ายปากกา เรียกว่าอะไร >> Stylusสะกดถูกป่าวหว่า
  85. Port แบบ USB มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด >> USB
  86. USB 2.0 มีอัตราส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด >> 480Mbps
  87. Port USB สามารถต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่ตัว >> ไม่รู้
  88. วิธีการเก็บภาพหน้าจอในขณะนั้น ทําอย่างไร >> กดprint screen
  89. ระบบปฏิบัติการ Windows มีฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเก็บค่า Configuration ทั้ง Software และHardware โดยจะเก็บไว้ที่ใด >> registies
  90. การกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจุดเด่นของการจัดการระบบไฟล์แบบใด >> NTFS EXT

 16. #16
  OverclockZone Member Yoshimitsu's Avatar
  Join Date
  19 Sep 2006
  Location
  X-2 Laboratory

  Default

  ผมจะตอบส่วนที่ท่านหัวโบราณไม่รู้นะครับ
  63. ผมก็อยากรู้เหมือนกัน แต่ถ้าถาม อ.google น่าจะรู้
  67. ห้องเรียนเสมือนจริง น่าจะติดต่อผ่าน web browser นะครับ
  69. 1 sector ของอะไรล่ะครับ ถ้าบน HDD มันมีหลายขนาดครับ[ของผม sector ละ 512Byte]
  73. WAP
  76. GRID หรือเปล่า[ไม่ก็ Cluster Processing ซักอย่างแหละ]
  79. ไว้สำรองไฟเวลาไฟตก และป้องกันไฟกระชาก ไฟเกิน ด้วย
  85. Serial Interface
  87. 250
  Last edited by Yoshimitsu; 24 Jun 2007 at 22:45:07.

 17. #17
  OverclockZone Member candy's Avatar
  Join Date
  3 Jun 2007

  Default

  หูยสุดยอดเลยครับพี่

 18. #18
  OverclockZone Member pangpang's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006
  Location
  ชายแดนเขมร

  Default

  79. ประโยชน์ของอุปกรณ UPS >> ไม่มีประโยชน์...........เพราะบ้านผมไฟไม่เคยดับ

 19. #19
  OverclockZone Member UnNormalZ's Avatar
  Join Date
  16 Mar 2007
  Location
  ถังขยะอันตรายแถวๆรังสิต

  Default

  การบ้านของใครเนี่ย ยกมือขึ้นซะดีๆ แหมเล่นง่ายนะเนี่ย
  ถ้าผมเปง อ. ผมเจออย่างนี้ให้ตกยกห้องเลย อิๆๆ
  ไหนเปิดดูแปป งานตัวนี้สั่งห้องไหนไว้บ้างหว่า เจอตัวเดวตีก้นลาย

  เอิ้กๆๆๆ ล้อเล่นจ้า
  แหม ทำให้คิดถึงสมัยเรียนนะเนี่ย มีอะไรก็มาหลอกถามพี่ๆที่นี่เอาข้อมูลไปทำรายงาน อิๆๆๆ


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •