ท่านใดพอจะมี xp ตัวเด็ดๆบ้างใหมครับขอหน่อยครับที่ท่านคิดว่าแรงและเร็วดีครับ หรือท่านใดมีตัวนี้บ้างใหมครับขอมั่งครับ