หลังจากที่ได้รับเคสที่สั่งจากJedi ด้วยความเห่อ ก็ลงมือเปลี่ยนเคสเสริมหล่อทันที
เมื่อประกอบเสร็จทำการเทสทันที และแล้ว ก็เจอเหตุการณืไม่คาดฝัน
ลำโพงมันดังแค่ข้างเดียวครับ หากเสียบหลังเคส เอาหูฟังมาลองก็อาการเดียวกันเลย
จึงลองเสียบด้านหน้าดู กลับดัง2ข้างปกติ ไม่ทราบว่าน่าจะมีปัญหาที่จุดใด แก้ไขอย่างไรดีครับ