ลองปรับ Camera sen. แล้วมันก็ยังเร็วเกินอยู่ดี - -*