ผมใส่ gskill RL 1333 4G กับ เมนบอรด gig p55 ud3p
แล้วในไบออสไม่มีฟังกชั่น extrem memoey profile xmp ขี้นมา
แสดงว่าแรมตัวนี้ไม่รองรับ xmp เหรอครับ