รบกวนทุกท่านแนะนำด้วยครับ ผมใช้โปรแกรม MapleVMC v356 For Win7 32 bit ร่วมกับ Sonar 6.2 เพื่อเล่น karaoke อยากได้โปรแกรมดังกล่าวที่ Suport win7 64 bit หรือเป็นโปรแกรมที่ชื่ออย่างอื่นแต่ใช้งานเหมือน MapleVMC v356 และสามารถใช้ร่วมงานร่วมกับ Sonar 6.2 ได้