ขึ้นต้นด้วย
taxid เลข10หลัก
pos ide เลข12หลัก
rcp เลข6หลัก

เป็นของการขนส่งอะไร และเชคของได้อย่างไร