มันเป็น HD4200 On Board ไม่ทราบว่าเราจะสามารถไปดูได้ไหมครับว่าตอนนี้เราใช้งาน GPU ไปที่ %

แล้วเราต้องเข้าไปดูตรงไหนอ่าครับ