ระหว่าง SORCH Audio : Z2 กับ digital music sx
สำหรับการใช้ฟังเพลงอย่างเดียว แนวเสียงหรือคุณภาพเสียง
ต่างกันอย่างใรครับ ขอบคุณครับ