มีวิธี upmix 2 > 7.1 มั้ยครับ ผมใช้ foobar2k, winamp, itunes, mpchc เป็นหลัก