ใน แผงควบคุมส่วนตัว > setting & options > Edit email & password ทำการ update แล้วไม่ได้นะครับ