พอดีมีคนรู็จัก อยากรู้นะครับ รบกวนทุกท่านด้วยครับ

1.ถ้าอยากตรวจว่าโปรแกรมเมอร์ใช้ Access ต่อ ODBC เข้าไปแก้ไขใน Database server(SQL) จะสามารถดู log การใช้งานตรงไหนได้บ้างครับ และมีวิธีการทำอย่างไร
2.ถ้าจะไม่ให้โปรแกรมเมอร์ใช้โปรแกรม Access ต่อตรงกับ Database Server จะอ้างหลักในการตรวจสอบ อย่างไรดี (เพราะความเห็นน่าจะใช้ sql analysis ทีมากับ SQL ในการคิวรี มากกว่า เพราะการใช้โปรแกรม Access ผมยังไม่สามารถจับ Log ได้ และเจอโปรแกรมเมอร์ชอบใช้โปรแกรม Access เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน SQL DATABASE อยู่เป็นประจำทำให้ข้อมูลเพี้ยนมากตอนนี้ เพราะโปรแกรมเมอร์จะมี user ที่สามารถใช้ log in เข้าไปแก้ไข database ได้ แต่ไม่รู็จะจับอย่างไรดี)