ใครเป้น แฮกเกอร์ ในนี้ บ้าง งุงิ ^^

แกะ รหัส ที่เป้น *** ให้ ที จิ

<td height="20" class="defaultblack" onmouseover='showthumb("*********9222")'

-