เอาแบบใม่ ใช่เวบบิท อะครับ คือจะได้โหลดที่ทำงานได้