1.OCZ2p8004gk
2.KHX8500D2K2/4G
3.KHX8500D2T1K2/4G
ตัวไหนดีกว่าครับ ตัวไหนลากไกลกว่า น่าใช้กว่า