อยากทราบว่าจะหาซื้้อได้ที่ไหน มือหนึ่งมือสองได้ทั้งนั้น ขอบคุณครับ