ซองที่มันใส่มากะกาดจออะครับ หาซื้อได้ที่ไหน พอดีต้องใช้แพคของ