ตามรูปอะครับ เป็นด่านแรกของฝ่าย ญี่ปุ่น(มั้ง)

เปิดเกมมาจะให้รถที่สามารถพรางตัวเป็นรถของฝ่ายตรงข้ามได้ ผมก็พามันไปทั่วแล้ว ก็ไม่ผ่าน


ภาระกิจแรก มันบอกว่าให้ไปที่จุด เสริมกำลังของ ฝ่ายโซเวียด ผมก็ไปแล้ว ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น

หรือผมเข้าใจ ผิดหว่า ทุกท่านแนะนำผมทีครับ