ตามนี้เลยhttp://forums.overclockzone.com/foru...2#post14582522