ฟังเพลง ใน วินโด้มีเดี่ยเพลเยอร์ เพลงกระโดด บ้างเสียงหายบ้าง 1 เพลง เปน 1 ที กระมาน ครึ่ง วิ โปรแกรมอื่นไม่เปน