ถ้าผมไปซื้อแถวๆคลองถมมาเติดเพิ่มเอง จะเป็นไรหมอ่า สักตัว สองตัว