บอร์ด ECS C51GM-M ของ ผม
เสียบ การ์ด 8400 แล้ว มัน ไม่ ขึ้น อะไร นอก จาก มึด อย่างเีดียว


แล้ว ผม ก็เอา การ์ด ไป เทส กะ เครื่อง เพื่อน ผม ก็ ออก ปกติ แต่ เครื่อง ผม

บอร์ด ECS C51GM-M ไม่ ขึ้น เลย ครับ ใครรู้ ช่วย บอก หน่อย ครับ