บอร์ด ECS C51GM-M ที่มี PCI -E 16x เสียบ GF 8400 จอ ไม่ ออก เรย คับบบ


ใคร บอก ที่ จนมุม แระ