อยากได้ที่ตัวมันมีสีสันสดใส ไม่ต้องเล็กมาก ใช้เล่นเน็ต ดูหนังฟังเพลงและทำงาน Office แค่นั้นครับ