คือผมมีปัญหาดังนี้ครับ พอผมลงแล้วแครกแล้วพอจะกดเข้าไปเล่น มันขึ้นข้อความว่า SecuLauncher:failed to start application [9000] ครับ ใครเป็นเหมือนผมบ้าง รบกวนหน่อยครับ