ช่วยแนะนำการ O.C M2N-X Plus /AMD Athlon 64 หน่อยว่าต้องเซตอะไรเท่าไรบ้างถ้ามีรูป
หรือวิธีทำช่วยโพสลงให้หน่อยคับ