ขอความอนุเคราะห๋ช่วยหา firmware bipac 5102g ของทรูครับ
ผมโหลดจาก web ผู้ผลิตก็อัพไม่ได้ครับ
ใครมีช่วย ทีเถอะครับ