GA-MA785GMT-UD2H กับ

GA-MA785GPMT-UD2H ตัวดีกว่ากันครับ

ถ้าใช้กับ 620 ช่วยแสดงความคิดเห็น

กันหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ