เพิ่งโฆลดมาครับ วางแคล็กแล้วเล่นไม่ได้ ลงแพทที่แถมมาให้ ว่างแคล็กของแพทใหม่ก็ยังเล่นไม่ได้
มีใครมีปัญหาลักษณะนี้มั่งครับ รบกวนด้วยครับ อยากเล่นน