สองวันก่อนไป it mall รัชดา มา ราคาแรมบางร้านยังไม่ขึ้น ตรงลานกว้างๆ มีตู้มาตั้งขายแต่แรมก็มีด้วยแต่ไม่ได้ถามว่าประกันที่ใหน