คือ ว่า ผม ต่อ D900i กับ Samsung PC Studio 3 อ่ะ ครับ

ที่ นี่ มัน กด Phone Explorer ไม่ ได้

ผม ก็ เร้ย เอา ไฟล์ ลง โทร สัพ มะ ได้

แก้ ยัง งัย คับ ช่วย ผม ที TT"