อยากทราบ
สเปก เครื่อง
1.ทำเซิฟเวอร์
2.ทำโคโล
3.ทำิืเทพๆ