ตอนนี้ทุกเครื่องจะสามารถ Create เกมให้คนอื่นในเน็ต Join เข้ามาได้... แต่เครื่องในเน็ตเดียวกันจะ Join มาเล่นไม่ได้


อยากถามว่าจะให้เข้ากันได้ต้องทำไงครับ